Handels- og Databetingelser

Økoskabet.dk drives af Økoskabet ApS.
CVR nr.: 36394927
Fælledvej 120
2790 Dragør
Økoskabet.dk tilbyder levering af varer der er glade for at stå ved jævntemperatur. Disse betingelser sammen med vores persondatapolitik udgør tilsammen vores handelsbetingelser. Ved gennemførsel af køb på Økoskabet.dk accepterer du disse betingelser. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Handelsbetingelserne er gældende mellem Kunden og Økoskabet™ for anvendelse og køb.
Bemærk der er andre Handelsbetingelser ved brug af Økoskabets markedsplads, disse kan læses her: https://shop.okoskabet.dk/handelsbetingelser

Du vil modtage en mail med afhentningskode, når varerne er klar i Økoskabet™. Dog kan varerne godt blive leveret før, og tidligere afhentning er derfor ofte muligt.
Bestillings- og afhentningstider samt fortrydelsesret

Afbestilling eller ændringer til en bestilling kan foretages indtil kl. 12 dagen før den ønskede afhentningsdato, ved at kontakte os på mail kontakt@okoskabet.dk. Når en bestilling ændres rettidigt, sender vi en mail, der bekræfter denne ændring.

Efter kl. 12 dagen før afhentningsdatoen, bortfalder muligheden for at afbestille, lave ændringer til bestillingen eller fortryde sin bestilling.

Hvilke varer kan findes i Økoskabet™
Som udgangspunkt kan alle varer der kræver køl, leveres i Økoskabets leveringssystem.

Du har lov til at klage over fejl og mangler på en vare i op til to år efter du har købt den. Købelovens mangels regler kan således finde anvendelse. Det gælder selvfølgelig kun, hvis det ikke er dig, der har behandlet varen forkert. For fødevarer begrænses reklamationsretten til varens naturlige holdbarhedsperiode.
Bemærk det er de enkelte webshops der er ansvarlige for de enkelte ordrer. Økoskabet er kun ansvarlig for selve leveringen til Økoskabet. Derfor ved vi heller ikke hvad der er i de enkelte ordrer.

Privatlivspolitik
For at vi kan levere og give besked om afhentning af varerne til dig, så gemmer vi dit navn, ordrenummer, adresse, telefonnummer og email sammen med en given bestilling. Disse oplysninger vil fremgå af den ordreseddel, der følger de varer vi pakker til udlevering. Se evt. mere under siden Privatlivspolitik.

Cookies
Økoskabet™ kan indsamle personlige informationer om Kunden på en række måder f.eks. når kunden besøger hjemmesiden Økoskabet.dk. Alle informationer som bliver indsamlet, er ikke-personlig informationer. Hjemmesiden anvender Cookies for at forbedre brugsoplevelsen. Kunden kan til enhver tid vælge at slette Cookies og sætte browseren til at forhindre anvendelse af Cookies.

Sikkerhed
Når du sender oplysninger til os via websitet, sker dette via ukrypterede forbindelser. Kun når du betaler online med betalingskort, sker dette via en krypteret forbindelse.

Klager
Vi håber I vil tale med os om evt. mangler og fejl i forbindelse med varer og/eller leveringer, så vi har mulighed for at rette op på det. For god ordens skyld er her kontaktoplysningerne på Forbrugerklagenævnet, www.kfst.dk, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby. Mail: kfst@kfst.dk.

Levering i Økoskabet™
Økoskabet™ stiller en leveringsfacilitet til rådighed for producenten. Ved at gøre dette mindskes transport for producenterne, og dermed spares både CO2 og transporttid, samtidig med at producenten har tid til at passe produktionen og også se sin familie. Derudover kan varer leveret i Økoskabet™, stå beskyttet for vejr og vind, og efter producenten har afleveret din ordre, vil det kun være personer med den rigtige kode, der vil kunne afhente varerne i skabet. Koden slettes efter ca. 5 minutter fra første indtastning.

Udfordringer eller fejl og mangler i Økoskabet™
Oplever du forhold i Økoskabet™, der kunne trænge til en rengøring, eller er der fejl og mangler, Ris eller Ros, så vil vi blive meget glade, hvis du vil kontakte os via mail på kontakt@okoskabet.dk. Økoskabet™ er stadigvæk i en udviklingsfase, og derfor kan der opstå uforudsete fejl. Dem vil vi meget gerne rette så hurtigt, som overhovedet muligt.
Skulle du ikke kunne få dine varer ud af skabet, vil vi hurtigst muligt hjælpe dig med at løse problemet, og hvis vi ikke kan løse det på stedet, vil vi hurtigst muligt levere dine varer på din hjemmeadresse eller tilbageføre din betaling.

Tvister, lovvalg og værneting
Enhver tvist, som måtte opstå mellem Økoskabet™ og Kunden, skal søges bilagt ved forhandling. Hvis forhandlingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal enhver tvist afgøres efter dansk ret med Økoskabet.dk hjemting som værneting.